Creating
LEADING Bonds

W firmie Colquímica Adhesives kierujemy się innowacyjną i rewolucyjną wizją, zawsze starając się być na czele naszej branży, zapewniając ciągłe tworzenie i rozwój nowych klejów przemysłowych, które są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla środowiska.

Nasza specjalistyczna wiedza i praca, którą wykonaliśmy razem z naszymi dostawcami pozwalają nam wprowadzać na rynek produkty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, krótkich terminach dostaw i standardzie jakości, do którego przyzwyczaili się nasi partnerzy. Wszystko to pozwala nam na ciągły rozwój i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Z tego powodu staramy się utrzymywać szereg strategicznych partnerstw z instytucjami edukacyjnymi i laboratoriami, co pozwala nam na opracowywanie bardziej innowacyjnych produktów, owocu całego naszego zaangażowania i wiedzy włożonej w nie przez ekspertów i przyszłych naukowców.

Oprócz tych partnerstw, naszym inwestycjom w laboratoria towarzyszyło ciągłe doskonalenie umiejętności technicznych multidyscyplinarnego zespołu pracującego w Pionie Badań i Rozwoju, który zamierzamy dalej rozwijać. W firmie Colquímica Adhesives mamy świadomość tego, że realizacja naszej wizji jest nierozerwalnie związana ze zdolnością do propagowania innowacji w naszych rozwiązaniach, poprzez ciągłe inwestowanie w umiejętności naszych pracowników zajmujących się badaniami oraz w sprzęt laboratoryjny, w celu wzmocnienia i rozszerzenia udanej współpracy partnerskiej i tworzenia wartości wspólnie z naszymi klientami i dostawcami.

Wysiłek ten znajduje odzwierciedlenie w jednogłośnym wkładzie naszego zespołu badawczo-rozwojowego w zrównoważony rozwój naszej marki, poprzez tworzenie wartości dla naszych partnerów, czego dowodem jest ciągłe wprowadzanie na rynek nowych produktów, zarówno w segmentach konkurencyjnych, jak i wysokiej klasy, a także ciągła ewolucja zarówno naszych procesów badawczo-rozwojowych, jak i produkcyjnych. W tym celu w monitorowanie trendów rynkowych, dywersyfikację i innowacje każdego dnia zaangażowane są multidyscyplinarne zespoły, tworzące produkty, przynoszące klientom wartość dodaną.

  • innowacyjność i rozwój
  • dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb
  • partnerstwa strategiczne