Creating
SECURE Bonds

W firmie Colquímica Adhesives koncentrujemy się na tworzeniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Dobre samopoczucie wszystkich naszych pracowników i kluczowych interesariuszy jest sprawą najwyższej wagi i uważamy, że musi ono być zawsze zgodne ze strategiami i celami firmy, stanowiąc sposób na zapewnienie efektywnej i zrównoważonej pracy.

Z tego powodu stale utrzymujemy i doskonalimy naszą politykę prewencyjną, aby zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Zapewniając naszym pracownikom aktualne informacje i różne szkolenia, dbamy o przestrzeganie wszystkich przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propagujemy w firmie Colquímica Adhesives kulturę bezpieczeństwa, z czego jesteśmy bardzo dumni. Nasz projekt „COLSAFETY” ma na celu podniesienie świadomości pracowników firmy Colquímica Adhesives w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym i przy wspólnym wysiłku wszystkich będziemy w stanie zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko dla naszych pracowników, klientów i dostawców, jak również dla społeczności, w których działamy.

  • Bezpieczeństwo
  • szkolenia
  • zapobieganie

Zapewnienie naszym klientom najlepszych produktów i usług jest jednym z naszych największych celów, dlatego również w tym zakresie bezpieczeństwo ma fundamentalne znaczenie. Z tego powodu wdrożyliśmy najlepsze praktyki kontroli i produkcji, dbając o to, by nasze produkty spełniały najbardziej innowacyjne i surowe wymagania jakościowe, począwszy od odbioru i kontroli jakości surowców, aż po ostateczne miejsce przeznaczenia naszych produktów.