Creating
CONSCIOUS Bonds

Ochrona ekosystemu jest jednym z naszych głównych celów.

W rozwoju i produkcji naszych klejów przemysłowych koncentrujemy się na zarządzaniu naszymi zasobami i dobieraniu ich w sposób, który ogranicza wpływ na środowisko.

W naszych laboratoriach ciągłe innowacje, którymi kierujemy się w rozwoju klejów technicznych, są również zauważalne w zakresie zrównoważonego rozwoju, ponieważ stale odkrywamy nowe i lepsze zasoby, które pomagają nam zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z normami jakości i ochrony środowiska. Rok po roku staramy się odpowiadać na wyzwanie, jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla w rozwoju naszych klejów technicznych, przyczyniając się w ten sposób do zmniejszenia naszego śladu ekologicznego. W firmie Colquímica Adhesives współpracujemy z partnerami, którzy umożliwiają nam opracowywanie innowacyjnych produktów, zawsze w sposób przyczyniający się do dobrostanu ludzkości, aby promować działania mające na celu czynienie naszej planety i społeczeństwa coraz bardziej zrównoważonymi.

W związku z tym jesteśmy świadomi czynnej roli naszej firmy we współczesnym społeczeństwie, na które zamierzamy wywierać pozytywny wpływ, w ramach zasady zapobiegania, łagodzenia i kompensowania wpływu na środowisko naturalne. Nasza troska o ochronę środowiska naturalnego jest dodatkowo wzmacniana przez projekt zrównoważonego rozwoju. Projekt „Na tua mão, um planeta mais feliz” (W Twoich rękach — szczęśliwsza planeta) ma na celu zachowanie naturalnego i historyczno-kulturowego dziedzictwa łańcuchów górskich Portugalii.

W tym celu firma Colquímica Adhesives opracowała i wdrożyła zestaw najlepszych praktyk środowiskowych w różnych dziedzinach, które przyczyniają się do ciągłej poprawy wyników firmy w zakresie ochrony środowiska. Kampania „Watch the Colplanet” (Dbaj o Colplanetę) jest przykładem ilustrującym naszą rosnącą troskę o środowisko naturalne, a jej głównym celem jest uwrażliwienie naszych pracowników na potrzebę ograniczenia zużycia zasobów naturalnych.