Creating
PEOPLE Bonds

W firmie Colquímica Adhesives pielęgnujemy wartości, które zostały nam przekazane i które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, z jednej osoby na drugą, a ostatecznie przenikają każdy zespół i każdą funkcję.

Pracujemy z naciskiem na ciągły rozwój i uczenie się. Promujemy kulturę bliskości i wierzymy, że wyjątkowość każdej osoby przyczynia się do sukcesu Colquímica Adhesives każdego dnia.

  • mamy pracowników z 17 różnych narodowości
  • mamy ponad 350 pracowników
  • nasz średni wiek to 36 lata

“Have the general philosophy of creating the future you want to see”

Peter Diamandis