Creating
Safe Bonds

Firma Colquímica Adhesives jest w pełni oddana dbaniu o to, by wszystkie jej produkty były bezpieczne, konsekwentnie przestrzegając wymogów prawnych na całym świecie, aby zdobyć zaufanie wszystkich swoich klientów.

Bezpieczeństwo produktów to dla firmy Colquímica Adhesives zobowiązanie strategiczne, które pozwala dbać o to, by wszystkie produkty były wytwarzane, przechowywane, transportowane, używane i poddawane recyklingowi z uwzględnieniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzkiego oraz poszanowania środowiska naturalnego.

Poprzez wdrażanie najlepszych praktyk i prowadzenie polityki ciągłych ulepszeń firma Colquímica Adhesives podnosi świadomość tych kwestii wśród wszystkich swoich pracowników, tak aby każdego dnia przyjmowali na siebie odpowiedzialność dbania o bezpieczeństwo produktów we wszystkich swoich działaniach.