Creating
OUR Bonds

Już od ponad 65 lat dążymy do doskonałości w opracowywaniu i sprzedaży klejów technicznych, zbliżając się do ludzi, z którymi łączą nas bliższe lub dalsze relacje.

Naszą istotą jest nowatorstwo, badania, zrównoważony rozwój, precyzja, bycie częścią codziennego życia — w każdym miejscu na świecie, w którym działamy.

Kultywujemy relacje interpersonalne i nowe trendy, dzięki którym jesteśmy zawsze o jeden krok przed innymi. Nasza działalność opiera się na solidnych filarach w postaci precyzji, przejrzystości i stawiania sobie wyzwań, bez których to filarów nigdy nie bylibyśmy w stanie tak szybko reagować na specyfikę każdego surowca, który trafia do naszych produktów, aby zapewnić prawdziwą wartość dodaną na każdym rynku, na którym działamy.

Innowacje — Jesteśmy oddani opracowywaniu nowych pomysłów i rozwiązań, poprzez surową i systematyczną politykę badań i rozwoju, mającą na celu umożliwienie nam dotrzymywania kroku trendom w branży, a nawet wyprzedzania ich.

Dynamiczność — Z przekonaniem i profesjonalizmem podejmujemy się każdego wyzwania, jakie stawiają przed nami nasi partnerzy biznesowi. Podczas realizacji każdego projektu działamy z maksymalną skutecznością i szybkością, gwarantując jakość i przewyższając oczekiwania.

Bliskość — Od zawsze pielęgnujemy relacje międzyludzkie i bliskość z wszystkimi, którzy do nas dołączają. Z przekonaniem i entuzjazmem przyjmujemy każde wyzwanie, na każdym rynku i w każdym miejscu na świecie.

Misja

W firmie Colquímica Adhesives z zaangażowaniem i oddaniem zajmujemy się rozwojem, produkcją i sprzedażą klejów technicznych. Patrząc w przyszłość, działamy z nastawieniem na rozwój innowacyjności i nowych technologii. Nasze zespoły są naszym głównym atutem i dzięki nim jesteśmy w stanie stale się doskonalić. Pracujemy z zachowaniem najwyższego profesjonalizmu, precyzji i determinacji, aby wnieść wartość dodaną do codziennego życia każdej osoby.

Wizja

Codziennie pracujemy nad tym, aby uznano nas za punkt odniesienia w branży, w której działamy, dzięki naszym wartościom i polityce przywództwa, która pozwala nam pozycjonować się jako firma wyznaczająca trendy, wizjoner i inspiracja.

Każdą rzeczywistość traktujemy jako osobny przypadek — unikamy standaryzacji — i pragniemy nadal utrzymywać naszą zdolność do szybkiego działania i inwestowania w relacje. Obrany przez nas cel w postaci opracowywania rozwiązań mających zastosowanie w najbardziej nawet zróżnicowanych kontekstach skłania nas do wymagania od siebie samych tego, abyśmy zawsze byli w stanie być jak najbliżej naszych klientów, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, bez narażania na szwank filarów, które podtrzymują nasze DNA.

Kultywujemy relacje, stawiamy sobie wyzwania i staramy się odkrywać nowe możliwości tworzenia i zwiększania wartości, wraz ze wszystkimi interesariuszami i każdym, do kogo dołączamy i każdym, kto do nas dołącza.

Chcemy pozostać częścią codziennego życia na całym świecie. Chcemy wciąż tworzyć wartość. Chcemy pozostać zawsze na pierwszej linii.

Wartości

Ambicje i przyszłość Czekamy na przyszłość. Zamierzamy osiągać dobre wyniki i nieustannie poszukiwać odpowiednich warunków do tworzenia nowych możliwości biznesowych.

Jakość Pracujemy z naciskiem na rozwój innowacyjnych klejów. Nasze produkty to owoc ponad sześćdziesięcioletniego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy technicznej, które pozwoliły nam na wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań na całym świecie.

Etyka i zaufanie Ciągłe monitorowanie i kontrola, które zapewniamy, opierają się na przestrzeganiu wszelkich zasad etycznych wobec różnych interesariuszy, w zakresie pełnej przejrzystości i precyzji w naszej działalności.

Oddanie Rozwijamy długotrwałe, bliskie relacje i przestrzegamy wszystkich swoich zobowiązań, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy. Działamy z myślą o systematycznym przewyższaniu oczekiwań.

Współpraca i efektywność Nasza struktura i zorientowanie na efektywność kosztową pozwalają nam utrzymać konkurencyjność i tworzyć najlepsze warunki, zawsze w ścisłej współpracy z naszymi partnerami, aby szybko i skutecznie reagować na każde ze stawianych nam wyzwań.

Zrównoważony rozwój Świadomie wykorzystujemy wszystkie zasoby, aby zminimalizować nasz wpływ na środowisko. Koncentrujemy się na zrównoważonym rozwoju zasobów i ich efektywnym wykorzystywaniu, w oparciu o politykę przyjazną środowisku i silne poczucie odpowiedzialności społecznej.