Creating
REFERENCE Bonds

Inwestujemy w kariery naszych pracowników.

Jeśli identyfikujesz się z naszymi wartościami, rozumiesz wizję firmy i czujesz, że jesteś w stanie na nią odpowiedzieć, poznaj firmę Colquímica Adhesives bliżej i przyłącz się do nas! Bądź częścią naszej historii!

Co mamy do zaoferowania?

Promujemy rozwój osobisty naszych pracowników poprzez nasze zaangażowanie w ciągłe szkolenia i uznawanie doskonałości i przedsiębiorczości.

Za bardzo ważne uważamy również promowanie zdrowego środowiska pracy, które przyczynia się do dobrego samopoczucia pracowników i zwiększa ich wydajność. W ten sposób staramy się przyczynić do ustanowienia dobrej równowagi między pracą a życiem osobistym.

Jeśli zdecydujesz się na pozostanie z nami, czekają na Ciebie następujące korzyści:

- działania związane z budowaniem zespołu

- ubezpieczenie zdrowotne

- możliwość korzystania z rabatów dzięki naszym programom

- bezpłatna przekąska;

- prezent dla rodziców;

- prezent ślubny;

- prezenty świąteczne dla Dzieci Pracowników.

Środowisko pracy

Dążymy do stworzenia dla naszych pracowników przyjaznego środowiska, z bezpiecznymi i zdrowymi warunkami pracy, w którym zachęcamy do rozpowszechniania zasad, wartości i przepisów, które uważamy za niezbędne do utrzymania i utrwalenia kultury zapobiegania zagrożeniom w miejscu pracy. Relacje między pracownikami opierają się na lojalności, szacunku, życzliwości i duchu współpracy. Przez cały rok odbywają się imprezy społeczne i mające na celu budowanie i wzmacnianie więzi zespołowych wśród wszystkich pracowników.

Zasługi i uznanie

Propagujemy kulturę merytokracji, w której zróżnicowanie wyników i wkładu naszych pracowników i zespołów jest wspierane przez procesy i narzędzia uznawania, tak aby dać każdemu pracownikowi jasny obraz jego wpływu na organizację.

Proces oceny wyników odbywa się co roku i koncentruje się na konsekwentnym i stopniowym rozwoju pracowników, w celu dostosowania indywidualnych umiejętności do rozwoju i wzrostu działalności firmy Colquímica Adhesives.

Wyniki tego procesu będą miały wpływ na progresję pracowników w organizacji, jak również na zmienną część wynagrodzenia i na ewentualne korekty wynagrodzeń, do których może dochodzić.

Realizacja pomysłów

Dążymy do wyrobienia w naszych pracownikach czynnej postawy i zaangażowania na rzecz organizacji oraz woli współpracy przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań generujących wartość dodaną. Przede wszystkim będziesz mieć w naszej firmie możliwość realizacji własnych pomysłów i zaangażowania się w rozwój nowych produktów i technologii.

Szkolenia

Inwestycja w szkolenia i rozwój zawodowy naszych pracowników jest strategicznym priorytetem dla firmy, gdyż pozwala pracownikom stawiać czoła coraz bardziej złożonym i trudnym wyzwaniom. Firma przedstawia roczny plan szkoleń dla swoich pracowników, mający na celu rozwój ich umiejętności w różnych obszarach — kultura i ludzkie zachowania;Jakość; Środowiska; Bezpieczeństwo; zarządzanie i finanse; Marketing i sprzedaż; Języki; Informatyka; Technika.

kariera w firmie colquímica

badania i rozwój

Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój nowych produktów i zawsze staramy się być w czołówce pod względem innowacyjności oraz oferować rynkowi i naszym klientom zróżnicowane i elastyczne rozwiązania.

Obszary, w których działamy: badania i rozwój, innowacje, badania laboratoryjne

Gdzie jesteśmy: Portugalia

produkcja

Odpowiadamy za planowanie produkcji z uwzględnieniem życzeń klientów. Dbamy o jakość, przestrzeganie norm bezpieczeństwa i maksymalną wydajność.

Obszary, w których działamy: inżynieria produkcji, ciągłe ulepszanie

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

konserwacja

Jesteśmy odpowiedzialni za prawidłowe funkcjonowanie produkcji, zapewniamy bezpieczeństwo,prawidłowe działanie sprzętu oraz zarządzamy i realizujemy projekty inwestycyjne.

Obszary, w których działamy: Konserwacja zapobiegawcza. Konserwacja naprawcza. Zarządzanie projektami.

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

przedstawiciele handlowi

Jesteśmy odpowiedzialni za nawiązywanie pierwszego kontaktu z naszymi klientami w celu zadbania o to, by ich potrzeby były zaspokajane pod względem wymagań, terminów dostaw, wyjaśniania wątpliwości, reklamacji i wsparcia technicznego. Identyfikujemy również nowe możliwości handlowe i możliwości rozwoju.

Obszary, w których działamy: sprzedaż, obsługa klienta, zarządzanie zamówieniami

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

marketing

Odpowiadamy za zarządzanie naszym wizerunkiem instytucjonalnym, dbanie o to, by informacje przeznaczone do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pozostawały aktualne i istotne. Przygotowujemy i nadzorujemy również realizację rocznego planu marketingowego oraz skutecznie organizujemy imprezy dla klientów.

Obszary, w których działamy: komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna, zarządzanie wydarzeniami, wizerunek instytucjonalny

Gdzie jesteśmy: Portugalia

systemy informatyczne

Jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o efektywność naszych systemów informatycznych i komunikacyjnych. Propagujemy sposoby prawidłowego wykorzystywania sprzętu komputerowego firmy i staramy się dostarczać innowacyjne technologie.

Obszary, w których działamy: zarządzanie systemami, sieci i infrastruktury komunikacyjne, mikroinformatyka i wsparcie użytkowników, zarządzanie systemami informatycznymi/ERP.

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

zamówienia

Jesteśmy odpowiedzialni za dobór i zakup surowców i opakowań, które gwarantują zrównoważony rozwój naszych produktów. Gwarantujemy minimalne zapasy do produkcji i zarządzania magazynowaniem surowców, zgodnie z normami jakości, które nas charakteryzują.

Obszary, w których działamy: Zakupy. Zarządzanie magazynem. Zarządzanie zapasami

Gdzie jesteśmy: Portugalia

jakość, środowisko naturalne, bezpieczeństwo i higiena pracy

Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnianie dobrych warunków i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Propagujemy produkcję przyjazną dla środowiska, podnosimy świadomość odpowiedzialności etycznej i społecznej w całej korporacji oraz dbamy o przestrzeganie zasad systemu jakości firmy.

Obszary, w których działamy: system zarządzania jakością, zarządzanie akredytacjami, zarządzanie niezgodnością, środowisko, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i higiena

Gdzie jesteśmy: Portugalia i Polska

technicy

Jesteśmy odpowiedzialni za kontrolę jakości surowców i produktów końcowych, a także pomagamy naszym klientom w rozwiązywaniu problemów technicznych.

Obszary, w których działamy: kontrola jakości, inspekcje i badania laboratoryjne, zmiany formuły produktów

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

dział finansowy

Odpowiadamy za analizy ekonomiczno-finansowe, które wspierają podejmowanie decyzji przez różne działy, co pomaga firmie być bardziej efektywną. Kontrolujemy również koszty i dbamy o to, by firma spełniała wymagania stawiane jej przez wszelkie podmioty prawne.

Obszary, w których działamy: dział skarbowy, rachunkowość, finanse, podatki, kontrola kredytowa

Gdzie jesteśmy: Portugalia i Polska

Logistyka

Jesteśmy odpowiedzialni za zarządzanie magazynowaniem gotowego produktu, za logistykę Grupy (poprzez negocjacje środków transportu odpowiednich do pozyskiwania surowców i opakowań), a także gwarantujemy doskonałość dostaw produktu końcowego u klienta.

Obszary, w których działamy: Logistyka zewnętrzna. Transport Morski. Transport lądowy. Transport lotniczy. Zarządzanie magazynem.

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki

zasoby ludzkie

Jesteśmy odpowiedzialni za wspieranie naszych kierowników i pracowników w osiąganiu celów osobistych i zawodowych. Wspieramy również ducha pracy zespołowej, równowagę między życiem osobistym a zawodowym oraz satysfakcję z pracy poprzez stosowanie najlepszych praktyk branżowych.

Obszary, w których działamy: rekrutacja i selekcja, przyjmowanie i integracja, szkolenia i rozwój, wynagrodzenia i świadczenia, zarządzanie administracyjne zasobami ludzkimi, zdrowie i medycyna pracy.

Gdzie jesteśmy: Portugalia, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki