Creating
Solid Bonds

Wiadomość od dyrektora naczelnego

„Firma Colquímica Adhesives opracowuje kleje przemysłowe, które są dostępne na rynkach na całym świecie. Jesteśmy innowatorami i profesjonalistami, dbamy o spójność, jesteśmy dumni z naszej historii, koncentrujemy się na naszych wartościach i pozostajemy im wierni.

Kierujemy się rozwojem, który osiągnęliśmy w ciągu ponad 65 lat działalności, oraz stałą potrzebą poprawy naszych wyników w branży.

Codziennie doskonalimy swoją pracę oraz wiedzę technologiczną i rynkową, promując sprawdzoną skuteczność naszych produktów. Ten rozwój techniczny leżący u podstaw naszej strategii współistnieje obok troski o konsumentów, klientów, pracowników, partnerów i dostawców.

Staramy się odpowiadać, zawsze w zgodzie z naszymi wartościami i wizją, na wewnętrzne potrzeby rynku klejów przemysłowych.

Jesteśmy nonkonformistami. Dlatego nasza kultura zarządzania i korporacyjna nie pozwalają nam nigdy ustawać w wysiłkach na rzecz poprawy tego, co robimy, i zbliżenia się do naszych pracowników i partnerów”.

JPK.png

Executive board

João Pedro Koehler dyrektor naczelny

João Pedro Koehler, dyrektor naczelny grupy Colquímica, ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Porto.
W swojej karierze pracował w obszarze fuzji i przejęć w jednej z największych portugalskich firm międzynarodowych. Po dołączeniu do grupy Colquímica w 1995 roku przejął kierownictwo firmy.
João Pedro Koehler ma bogate doświadczenie w zakresie zarządzania strategicznego, finansów, sprzedaży, zaopatrzenia i umiędzynarodowiania.

Sofia Koehler wiceprezes

Sofia Koehler, wiceprezes grupy Colquímica, ukończyła studia podyplomowe z zakresu marketingu na uczelni Católica Business School. Zrobiła także licencjat z zakresu nauk komunikacyjnych na Uniwersytecie im. Fernando Pessoa w Porto.
Swoją karierę rozpoczęła od pracy w obszarze doradztwa komunikacyjnego, a po dołączeniu do grupy Colquímica objęła stanowisko dyrektora ds. marketingu i sprzedaży, które piastowała przez ponad 12 lat.
Obecnie Sofia Koehler kieruje działami informatyki, zasobów ludzkich, sprzedaży i marketingu firmy.
Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu, umiędzynarodawianiu, sprzedaży i marketingu.

Pedro Gonçalves dyrektor wykonawczy

Pedro Gonçalves, dyrektor wykonawczy grupy Colquímica, ukończył inżynierię chemiczną na Universidade Nova w Lizbonie.
Swoją karierę rozpoczął w przemyśle petrochemicznym, a do grupy Colquímica dołączył w 2004 roku, przejmując szereg obowiązków. Od 2009 roku jest kierownikiem technicznym.
Pedro Gonçalves ma bogate doświadczenie w dziedzinach technicznych oraz w zarządzaniu jakością, produkcji, projektowaniu koncepcyjnym i zarządzaniu projektami.