Creating
SUSTAINABLE Bonds

Poprzez naszą politykę zrównoważonego rozwoju staramy się zawsze postępować w sposób sumienny, aby zadowolić różnych interesariuszy i zminimalizować wywierany na nich wpływ..

colquimica-gospodarka.png

Perspektywa ekonomiczna

WartościZasady
Etyka i przejrzystość Nawiązanie etycznych i obustronnie korzystnych relacji partnerskich z różnymi zainteresowanymi stronami

Odrzucenie wszelkiego rodzaju korupcji (w tym łapówkarstwa i wymuszeń) w rozwoju działalności firmy Colquímica Adhesives
Ostrożność Ciągła poprawa naszych wyników biznesowych

Osiąganie wysokiego poziomu rentowności, który gwarantuje trwały rozwój klejów Colquímica
Innowacje Antecipar, superar e satisfazer necessidades e expectativas dos clientes, criando valor e desenvolvendo soluções inovadoras e diferenciadoras

Promover uma cultura de criatividade, empreendedorismo e excelência

Perspektywa społecznościowa

WartościZasady
Odpowiedzialność korporacyjna Procurar apoiar as principais iniciativas das comunidades envolventes

Procurar selecionar fornecedores e recrutamento de novos colaboradores na comunidade

Promover a participação dos Colaboradores em projetos de apoio à comunidade e voluntariado

Perspektywa w zakresie bezpieczeństwa

WartościZasady
Bezpieczeństwo i zdrowie Zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń dla środowiska i bezpieczeństwa we wszystkich społecznościach lub populacjach narażonych na działanie klejów firmy Colquímica Adhesives
Zapewnienie dobrych warunków pracy poprzez minimalizację zagrożeń zawodowych i dbanie o odpowiedzialne stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Dostarczanie produktów, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników końcowych, poprzez dostarczanie informacji dotyczących środków ostrożności, w tym w kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa oraz środowiska, zapewniając w ten sposób zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem REACH

Perspektywa środowiskowa

WartościZasady
Ochrona środowiska Zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez przyjęcie metodologii racjonalnego wykorzystywania zasobów przy współpracy pracowników, pozwalającej na zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko (minimalizacja emisji z produkcji odpadów, zużycia energii i wody)