Creating
GROWING Bonds

Naszym celem jest angażowanie naszych pracowników i stawianie im wyzwań.

Chcemy się rozwijać i promować rozwój. Stawiamy na wykwalifikowanych i zaangażowanych fachowców, którzy codziennie wraz ze swoimi kolegami z zespołu pomagają uczynić firmę Colquímica Adhesives czołową firmą i punktem odniesienia w swojej branży.

Zasady, na których opiera się polityka ds. zasobów ludzkich

Asset 8@2x.png

Prawa człowieka i prawa socjalne

W firmie Colquímica przestrzegamy zasad i wartości zapisanych w krajowych i międzynarodowych przepisach dotyczących praw człowieka i praw socjalnych, jak również zasad określonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). Dążymy do równości szans i praw.

Zdrowie i dobrostan

Firma Colquímica świadczy w swoich zakładach usługi w zakresie medycyny leczniczej i profilaktycznej, gwarantując tym samym dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne swoich pracowników. Zachęcamy również pracowników do aktywnego trybu życia, propagując zdrowe nawyki i dobre samopoczucie.

Postęp i rozwój zawodowy

Rozwój osobisty i awans każdego z naszych pracowników jest dla nas ważny. Nasze procesy rekrutacji i szkoleń, polityka wynagrodzeń i procesy awansu zawodowego są opracowywane w oparciu o najlepsze praktyki branżowe. Dążymy do tego, aby pracownicy byli sprawiedliwie wynagradzani, co obejmuje wypłacane stałe i zmienne kwoty wynagrodzeń, świadczenia, a także system rozwoju osobistego i zawodowego oparty na zasługach, kwalifikacjach i równych szansach.

Komunikacja wewnętrzna

W Colquímica Adhesives promujemy bliską i asertywną komunikację; pielęgnujemy stosunki między krajami, w których się znajdujemy; i kwestionujemy udział pracowników poprzez wewnętrzną dynamikę, którą wprowadzamy, zwiększając zaangażowanie ludzi zarówno między sobą, jak i z organizacją