Creating
Bonds

Polityka Prywatności Firmy Colquímica Adhesives

Firma Colquímica Adhesives jest odpowiedzialna za witrynę internetową https://www.colquimica.pt/pt/, zwaną dalej Witryną, i zobowiązuje się gwarantować prywatność gromadzonych w niej danych osobowych. Ponieważ prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników są bardzo ważne, prosimy o zapoznanie się z poniższą polityką prywatności stosowaną w witrynie internetowej firmy Colquímica Adhesives.

1. Warunki Korzystania Z Witryny

1.2 Firma Colquímica Adhesives, z siedzibą przy Rua das Lousas nr 885, 4466-578 Valongo, Portugalia, osoba prawna o numerze 500066850, zastrzega sobie prawo do zmiany, redagowania lub usunięcia, w całości lub w części, warunków niniejszej polityki oraz do ustanowienia w dowolnej chwili nowej polityki użytkowania. Takie zmiany lub poprawki wejdą w życie po ich opublikowaniu w witrynie internetowej, dlatego też użytkownicy powinni regularnie konsultować się z tymi informacjami. Z aktualną wersją można zapoznać się pod adresem www.colquimica.pt.

1.3. Warunków korzystania z Witryny należy w pełni przestrzegać, dlatego też jeśli użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z postanowień, powinien zaprzestać korzystania z Witryny.

1.4. Witryna jest własnością firmy Colquímica Adhesives, a jej treść, mianowicie udostępnione w niej znaki towarowe, wzory, logo, obrazy, zdjęcia i filmy wideo, są chronione na mocy prawa portugalskiego, wspólnotowego i międzynarodowego, na mocy praw własności intelektualnej należących do firmy Colquímica Adhesives.

1.5 Użytkownikowi nie wolno kopiować, powielać, publikować, importować ani w żaden inny sposób wykorzystywać, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich, żadnych elementów udostępnionych w Witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Colquímica Adhesives.

1.6 Użytkownik Witryny zobowiązuje się:

a) przestrzegać praw firmy Colquímica Adhesives i stron trzecich;

b) przestrzegać wszystkich przepisów prawnych i w odpowiedzialny sposób korzystać z udostępnionych funkcji i treści;

c) nie podawać się za kogoś innego;

d) nie umieszczać w Witrynie żadnych plików ani informacji, które mogą utrudniać jej normalne funkcjonowanie, a mianowicie wirusów komputerowych.

2. Prawa I Gwarancje

2.1 Witryna internetowa firmy Colquímica Adhesives ma na celu rozpowszechnianie informacji o działalności firmy oraz o produktach przez nią opracowywanych i wprowadzanych na rynek.

2.2 Prosimy mieć na uwadze, że informacje podane w witrynie mogą nie być wyczerpujące i/lub zaktualizowane oraz to, że mogą one być połączone ze stronami zewnętrznymi, nad którymi firma Colquímica Adhesives nie ma żadnej kontroli ani za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

2.3 Firma Colquímica Adhesives dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować niedogodności spowodowane błędami lub awariami technicznymi, które mogą wystąpić w Witrynie.

2.4 Firma Colquímica Adhesives zapewnia poufność i ochronę danych zbieranych podczas wizyt użytkowników w Witrynie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.5 Firma Colquímica Adhesives dąży również do podejmowania proaktywnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulowaniem, utratą, zniszczeniem, dostępem lub ujawnieniem przez osoby nieupoważnione.

3. Informacje Dotyczące Gromadzenia Oraz Celów Przetwarzania Danych

Czym są dane osobowe?

Pod pojęciem danych osobowych rozumie się wszelkie informacje, niezależnie od ich charakteru, jak również wsparcie (takie jak dźwięk lub obraz), odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uważa się osobę, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio poprzez identyfikator taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, elementy tożsamości fizycznej lub inne elementy pozwalające na ustalenie tożsamości tej osoby.

3.1 Firma Colquímica Adhesives zobowiązuje się do przetwarzania i wykorzystywania otrzymanych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2 Firma zobowiązuje się ponadto do wykorzystywania danych wyłącznie do celów wskazanych przez użytkowników (np. rekrutacji).

3.3 W ramach rozwoju działalności handlowej firmy Colquímica Adhesives konieczne może być przekazanie danych użytkowników innym firmom należącym do Grupy Colquímica lub stronom trzecim świadczącym usługi pomocnicze, takim jak (między innymi) dostawcy usług technicznych, marketingowych lub związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

3.4 Akceptując niniejsze zasady, użytkownik wyraźnie zezwala wyżej wymienionym firmom na przetwarzanie i udostępnianie danych do celów określonych w niniejszym dokumencie.

3.5 Administratorzy danych zobowiązują się do przestrzegania poufności danych osobowych użytkownika.

3.6 Przetwarzanie danych będzie trwało przez okres przewidziany w przepisach prawa lub do chwili ustania celu mającego zastosowanie do określonych danych.

3.7 Gromadzenie danych w witrynie internetowej:

Zgromadzone dane

Cel

Administratorzy danych

Okres przechowywania

Formularz kontaktowy

Media, dane techniczne, marketing, dostawcy

Dział handlowy

12 miesięcy

Formularz zgłoszenia spontanicznego lub odpowiedź na ogłoszenie

Rekrutacja

Dział zasobów ludzkich

12 miesięcy


4. Informacje O Plikach Cookie

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które mogą być wykorzystane do ulepszania jego doświadczenia podczas korzystania z Witryny.

4.1 Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie do zapewniania użytkownikowi lepszych doświadczeń. Przeglądając Witrynę, każdy użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie użycia plików cookie, zaleca się dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki.

4.2 Więcej informacji na temat sposobu kontrolowania lub usuwania plików cookie można znaleźć również w witrynie „O plikach cookie”.

4.3 Prawo zezwala na zapisywanie plików na komputerze użytkownika, jeśli pliki takie są niezbędne do działania Witryny; w przypadku plików wszelkiego innego rodzaju wymagane jest uzyskanie zgody użytkownika.

4.4 W niniejszej Witrynie wykorzystywane są pliki cookie (zwane „sesyjnymi plikami cookie”) niezbędne do zapewniania bogatych funkcji i łatwej nawigacji. Ten rodzaj plików cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych użytkownika.

4.5 Witryna używa również innych, niewymaganych plików cookie w celu uzyskania użytecznej wiedzy o sposobie korzystania z Witryny, a także umożliwiającej jej ulepszenie. Bez tych informacji, dostarczanych przez systemy wykorzystujące te pliki cookie, firma Colquímica Adhesives nie byłaby w stanie świadczyć swoich usług.

4.6 Użytkownicy chcący usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na swoim komputerze powinni zapoznać się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami w celu zlokalizowania pliku lub katalogu, w którym mogą one być przechowywane.

Bliższe informacje na ten temat znajdują się również w Załączniku I, zawierającym szczegółowy opis plików cookie.

5. Korzystanie Z Linków Zewnętrznych

5.1 Witryna internetowa firmy Colquímica Adhesives może zawierać linki do innych stron internetowych, a mianowicie serwisu Facebook, LinkedIn lub YouTube. W chwili kliknięcia przez użytkownika linku do takich stron firma Colquímica Adhesives przestaje mieć jakikolwiek wpływ na gromadzenie i cel przetwarzania danych przez strony trzecie.

W celu uzyskania bliższych informacji zalecamy odwiedzenie sekcji poświęconej polityce prywatności udostępnionej przez strony trzecie.

6. Kontakt

Wszyscy użytkownicy, którzy chcą uzyskać informacje, przesłać sugestie bądź skargi dotyczące przetwarzania ich danych osobowych lub też wystąpić o usunięcie tych danych, powinni złożyć wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie, określając we wiadomości potrzebę dotyczącą ochrony danych. Prośbę można także przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:ComissaoEtica@colquimica.pt

Firma Colquímica Adhesives zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na wszystkie prośby w terminie możliwie najszybszym, w ciągu maksymalnie 1 miesiąca.

ZAŁĄCZNIK I

Typ pliku cookie

Plik cookie

Cel

Własny/strony trzeciej

Sesyjny plik cookie

sessionid

Sesyjny plik cookie sessionid składa się z kodu alfanumerycznego tworzonego automatycznie przez platformę i stanowi sposób anonimowego zapamiętywania wyborów dokonanych przez użytkownika podczas nawigacji.

Własny

Cookie  Não essencial 

django_language

django_language to plik cookie zapamiętujący język wybrany przez użytkownika, co pozwala uniknąć powtarzania wyboru języka przy przechodzeniu na inną stronę.

Własny

Niewymagany plik cookie

cookie-disclaimer

Plik cookie-disclaimer to plik cookie generowany po zaakceptowaniu przez użytkownika Polityki dotyczącej plików cookie i używany w celu uniknięcia konieczności powtarzania wyraźnej akceptacji tej Polityki podczas przeglądania witryny.

Własny

Niewymagany plik cookie

csrftoken

Plik csrftoken to plik cookie, który chroni witrynę internetową i użytkownika przed atakami metodą Cross-Site Request Forgery.

Własny

Niewymagany plik cookie

Google Analytics

(__utmc;__utmt;

__utma;__utmz;

__utmb)

Pełna lista wszystkich plików cookie, z których korzysta funkcja Google Analytics znajduje się pod następującym linkiem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en#analyticsjs.

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=en#analyticsjsFunkcja Google Analytics używa plików cookie do analizy sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Na przykład zlicza liczbę odwiedzających i dostarcza informacji o ich ogólnym zachowaniu — np. o typowym czasie przebywania użytkownika w witrynie lub średniej liczbie stron na wizytę.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat sposobu użytkowania witryny internetowej firmy Colquímica Adhesives (w tym jej adres IP) będą przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych. Firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z niniejszej Witryny, tworzenia raportów o aktywności oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością witryny internetowej i korzystaniem z Internetu.

W przypadku gdy użytkownik korzysta z odtwarzaczy audio lub wideo w Witrynie, funkcja Google Analytics będzie próbować przechowywać na komputerze dodatkowe informacje. Informacje te znane są jako lokalny obiekt udostępniony lub Flash cookie. Obiekt ten pomaga w analizie popularności plików multimedialnych firmy Colquímica Adhesives. Pozwala też na zliczanie całkowitej liczby odtworzeń każdego pliku, liczby osób, które obejrzały filmy do końca oraz liczby osób, które zrezygnowały w trakcie ich trwania. W witrynie internetowej firmy Adobe oferowane są narzędzia do kontroli plików typu Flash cookie na komputerze użytkownika.

Polityka prywatności:https://policies.google.com/privacy

Strony trzeciej

(własność firmy Google Inc.)

Niewymagany plik cookie

Google reCaptcha

(1P_JAR; APISID; HSID; NID; SAPISID; SID; SIDCC; SSID)

Te pliki cookie wykorzystywane są do ułatwiania działania rozwiązania captcha po przesłaniu formularza. Serwis Captcha dysponuje regulaminem i polityką prywatności dostępnymi poprzez widżetwidgetformularza.

Strony trzeciej

(własność firmy Google Inc.)

Niewymagany plik cookie

Snazzymaps

(ARRAffinity)

ARRAfinnity to plik cookie używany przez witryny internetowe zbudowane na platformie Windows Azure. Jego jedynym przeznaczeniem jest równoważenie obciążeń na serwerach. Więcej informacji można znaleźć pod następującym linkiem:https://cookiepedia.co.uk/cookies/ARRAffinity

Strony trzeciej

Niewymagany plik cookie

Vimeo

(vuid; player)

Te pliki cookie są wykorzystywane przez platformę Vimeo podczas odtwarzania filmów osadzonych jako sposób tworzenia statystyk dotyczących plików wideo. Więcej informacji na temat plików cookie serwisu Vimeo można znaleźć pod poniższym linkiem:https://vimeo.com/cookie_policy

Strony trzeciej